znak zapytania

Jak piszemy: ex aequo czy egzekfo

Ex aequo: na równi, jednakowo; czyli o zajęciu tego samego miejsca bądź uzyskaniu tego samego czasu w danej rywalizacji np. sportowej. Słowo ex aequo wywodzi się z łaciny: ex aequo i oznacza – na równi, zawsze zapisujemy rozłącznie zgodnie z zasadą, że zapożyczenia piszemy zgodnie z oryginalną pisownią, w tym przypadku inaczej niż w wymowie.

Poprawna pisownia

ex aequo

Częste błędy

egzekfo, eks ekfo, ekzekfo

Przykłady:

Zajęli to samo miejsce ex aequo.

Polska biegaczka olimpijska zajęła ex aequo pierwsze miejsce z Norweżką.

Na olimpiadzie matematycznej na szczeblu powiatowym Alina i Małgorzata zajęły ex aequo drugie miejsce.

Zobacz również - jak się pisze: