znak zapytania

Jak piszemy: elokwentny czy elokwętny

Elokwentny – wymowny, rozgadany, potrafiący ładnie się wypowiadać, pieszczotliwie również gadulski, terkotliwy. Słowo elokwentny pochodzi z języka łacińskiego eloquentia – czyli wymowność, wymowa. Elokwentny zawsze piszemy stosując –en zgodnie z zasadą, że wyrazy zapożyczone powinny zachowywać swoją oryginalną formę, dlatego nie stosujemy w nich –ę.

Poprawna pisownia

elokwentny

Częste błędy

elokwętny, elokfentny

Przykłady:

Ola wykazała się podczas swojej ustnej wypowiedzi wielką elokwencją.

Nie był zbyt elokwentny, nie potrafił odpowiednio przekazać słuchaczom swojej wiedzy.

Ela od dziecka była zawsze bardzo elokwentna.

Nie otrzymała posady bo nie była wystarczająco elokwentna.

Zobacz również - jak się pisze: