znak zapytania

Jak piszemy: drużyna czy drurzyna

Drużyna piszemy z użyciem „ż” gdyż wymienia się na „h” (druh – drużyna) zgodnie z regułą ortograficzną, według której „h” piszemy wtedy, kiedy wymienia się na g, ż, z, dz w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych. Drużyna jest to zespół powołany do wykonania wspólnego zadania np. drużyna harcerska, w wojsku najmniejszy pododdział piechoty (około 10 żołnierzy), część plutonu. W innym znaczeniu drużyna to także w okresie demokracji wojennej oddział przyboczny wodzów plemiennych.

Poprawna pisownia

drużyna

Częste błędy

drurzyna, dróżyna, drużyna

Przykłady:

Drużyna sportowa z naszej szkoły wygrała zawody w koszykówkę.

Dziś nauczycielka powiedziała do swoich uczniów, że jeśli chcą wygrać konkurs plastyczny muszą pracować w jednej drużynie.

Drużyna harcerska miała zbiórkę w obozie o siódmej rano.

Zobacz również - jak się pisze: