znak zapytania

Jak piszemy: druhna czy druchna

Druhna to rzeczownik rodzaju żeńskiego, który piszemy z użyciem „h” gdyż wymienia się na „ż” (druhna bo drużyna). Pisownię z użyciem „u” możemy natomiast skojarzyć z prasłowiańskim zapisem drugъ. Druhna w obrządku weselnym jest to osoba, która towarzyszy pannie młodej. W innym znaczeniu druhna to kobieta, która należy do harcerstwa.

Poprawna pisownia

druhna

Częste błędy

druchna, dróhna

Przykłady:

Wszystkie druhny były jednakowo ubrane w niebieskie sukienki z kokardą na plecach.

Dwadzieścia lat temu byłam druhną na jej ślubie, pamiętam ten dzień jakby to było wczoraj.

Wczoraj oglądaliśmy wspólnie z koleżankami film z 2011 r. pt. „Druhny”.

Wszystkie druhny z naszego obozu harcerskiego bardzo angażowały się w wykonywaną pracę.

Zobacz również - jak się pisze: