znak zapytania

Jak piszemy: dowieść czy dowieźć

W zależności od użytego kontekstu obie formy są poprawne.

Dowieść – czasownik dokonany (niedokonany – dowodzić), oznacza udowodnić coś, wykazać, poprzeć argumentami, wyjaśnić.

Dowieźć – czasownik dokonany, (niedokonany – dowozić).

Poprawna pisownia

dowieść, dowieźć

Częste błędy

Przykłady:

Taksówka miała dowieźć go na miejsce, lecz ostatecznie trafił tam pieszo.

Wczoraj po raz pierwszy udało jej się dowieźć towar pod samą uczelnię.

Będziesz musiała dowieść, że to co mówisz o najnowszych odkryciach jest prawdą.

Po latach udało jej się dowieść, że jest niewinna.

Zobacz również - jak się pisze: