znak zapytania

Jak piszemy: dotąd czy dotond

Dotąd – zaimek, który wyznacza określoną granicę czasoprzestrzenną, spójnik łączący wyrazy w zdaniu. Dotąd zawsze piszemy używając –ą.

Poprawna pisownia

dotąd

Częste błędy

dotond, dotąt

Przykłady:

Jak dotąd nie miałam żadnych zastrzeżeń do jej pracy.

Pokazała mi, że dobiegła dotąd.

Lawina błotna na wyspie sięgała dotąd.

Dotąd nigdy nie dostałam jedynki w szkole.

Zobacz również - jak się pisze: