znak zapytania

Jak piszemy: dopóki czy dopuki

Dopóki: do czasu, zanim; wyrażenie przyimkowe pochodzące od zaimka prostego do, które wraz z drugim członem wyrażenia –póki stanowi całość znaczeniową – dopóki. Dopóki z uwagi na powstałe zrosty w języku polskim zawsze piszemy razem. Dopóki jest także podrzędnym okolicznikiem czasu zdania nadrzędnego, który w wypowiedzeniach złożonych zastępuje zdanie podrzędne. Jest określeniem końcowego etapu wykonywanej czynności.

Poprawna pisownia

dopóki

Częste błędy

dopuki

Przykłady:

Dopóki nie padał deszcz, świetnie bawiliśmy się na dworze.

Czuł się bardzo dobrze, dopóki miał poważanie wśród swoich znajomych.

Pracował dopóty, dopóki mógł.

Nie wywyższała się ponad innymi, dopóki zarabiała mniej.

Zobacz również - jak się pisze: