znak zapytania

Jak piszemy: dłógi czy długi

Długi to przymiotnik, który piszemy zawsze z użyciem „u”, choć nie potwierdza tego żadna reguła ortograficzna, uzasadnienia pisowni powinniśmy zatem doszukiwać się w etymologii wyrazu. W języku czeskim wyraz długi występuje w postaci słowa dlouhý, w ukraińskim natomiast dovhyj. Jak widać w językach słowiańskich przymiotnik długi piszemy z użyciem „u”.

Przymiotnik długi stanowi potoczne określenie czegoś długiego, w kontekście czegoś bądź kogoś wyrośniętego a także w odniesieniu do czasochłonności oraz długookresowości czegoś.

Poprawna pisownia

długi

Częste błędy

dłógi

Przykłady:

Jola ma jak zwykle za długi język, już wszystkim wygadała, że wychodzę za mąż.

Kupiłem jej w prezencie długi szal, który założyła na imprezę firmową.

Rolls-Royce to bardzo długi samochód.

Na wykładzie z mechaniki prowadzący prowadził bardzo długi monolog na temat silników spalinowych.

Ten rów był długi na dwa kilometry.

Zobacz również - jak się pisze: