znak zapytania

Jak piszemy: darzyć czy dażyć

Mówimy darzyć (kogoś lub coś) mając na względzie czyjeś uczucia, łaski bądź zaufanie. Darzyć to inaczej kochać kogoś, mieć względy. Darzyć się oznacza szczęścić się, wieść np. Nie darzyło jej się w tym miesiącu.

Czasownik darzyć piszemy z użyciem „rz” zgodnie z regułą zachodzącej wymiany „rz” na „r”. W naszym przypadku darzyć wymienia się na dar.

Poprawna pisownia

darzyć

Częste błędy

dażyć

Przykłady:

Janek już od liceum darzył Joannę uczuciem miłości dlatego postanowił się jej oświadczyć.

To widać, że nasz pracodawca darzy swych pracowników dużym zaufaniem.

Po latach wspólnej pracy członkowie zespołu zaczęli być darzeni przez lidera różnymi względami.

Najbardziej pracowici mieszkańcy zamku byli w przeszłości darzeni przez króla jego łaskami.

Zobacz również - jak się pisze: