znak zapytania

Jak piszemy: cóż czy cuz

Zaimek cóż piszemy zawsze stosując -ó.

Dokładniej rzecz biorąc cóż to zaimek rzeczowny, który stanowi wzmocnienie innego zaimka rzeczownego „co”. „Ż” piszemy w partykułach że, czyli (cóż, czyż). Skoro cóż jest wzmocnieniem co, to możemy w tym przypadku upatrywać się zapisu z -ó z uwagi na to, że -ó piszemy, gdy wymienia się na o lub e w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.

Poprawna pisownia

cóż

Częste błędy

cuż, curz, cósz

Przykłady:

Czy powtórzysz znane, lecz trudne do wypowiedzenia zdanie - „Cóż, że ze Szwecji”.

No cóż, tym razem już się nie wywiniesz, odpowiesz za swoje postępowanie.

Cóż Ci mogę rzec moje dziecko, musisz sam podjąć tę trudną decyzję.

Cóż, teraz Ci już nic nie poradzę.

Zobacz również - jak się pisze: