znak zapytania

Jak piszemy: chumor czy humor

Za właściwą formę uznaje się rzeczownik humor.

Humor piszemy z użyciem „h” na początku wyrazu podobnie jak w wyrazie pochodzącym z języka łacińskiego, nie ma tu zastosowania żadna inna reguła językowa, nie wymienia się także na g, ż, z, dz w innych formach danego wyrazu ani w wyrazach pokrewnych.

Poprawna pisownia

humor

Częste błędy

chumor

Przykłady:

Szef nie miał dziś dobrego humoru, dlatego wszyscy omijali go jak tylko mogli.

Zła pogoda popsuła Oli dobry humor.

Humor maturzystów będzie zależał jutro od wyników ich egzaminów.

W ostatnim czasie Magda ma nieustanne huśtawki nastrojów, raz miała dobry humor a raz zły.

Zobacz również - jak się pisze: