znak zapytania

Jak piszemy: chrześniak czy krześniak

Prawidłowa forma to chrześniak. Błędy językowe w zapisie tego rzeczownika mogą wynikać z innej, trudniejszej grupy spółgłoskowej -stni, która występuje w słowie chrzestni, jak widać zapis został zmieniony na prostszy -śni. Dodatkowo rzeczownik rodzaju męskiego chrześniak piszemy z użyciem „rz” zgodnie z zasadą, że „rz” piszemy zawsze po spółgłoskach takich jak: b, p, d, t, g, k, ch, i, w. Jak widać w powyższym przykładzie piszemy „rz” ponieważ występuje po spółgłosce „ch”.

Chrześniakiem nazywamy osobę (najczęściej dziecko) podawaną do chrztu w kościele katolickim przez rodziców chrzestnych (chrzestną i chrzestnego).

Poprawna pisownia

chrześniak

Częste błędy

krześniak, chrzestnik

Przykłady:

Mój chrześniak kończy dziś piętnaste urodziny, z tej okazji wybieram się z nim na dwutygodniowe wakacje.

Za tydzień podaję chrześniaka do chrztu, ma już cztery miesiące.

Moja koleżanka ma trzech chrześniaków płci męskiej.

Paweł wybrał się na ślub swojego chrześniaka, który odbędzie się w pięknej nadmorskiej miejscowości.

Zobacz również - jak się pisze: