znak zapytania

Jak piszemy: chemia czy hemia

Chemia jest to nauka przyrodnicza, która zajmuje się badaniem właściwości, pozyskiwaniem, budową substancji a także przemianami jednych substancji w inne a także warunkami, które mają wpływ na szybkość ich przemian. Dzieli się ją na chemię nieorganiczną, która opisuje przemiany oraz właściwości wszystkich związków chemicznych oprócz węgla; chemię organiczną zajmującą się liczną grupą związków węgla oraz chemię ogólną skupiającą się na podstawowych prawach dotyczących zjawisk chemicznych. Wyróżnia się także chemię analityczną, jądrową, fizyczną i kwantową.

Chemia z użyciem -ch na początku wyrazu stanowi prawidłowy zapis.

Jest to rzeczownik, w którym stosuje się zasadę ortograficzną, zgodnie z którą -ch piszemy zawsze w wyrazach rodzimych a także w tych wyrazach zapożyczonych, w których -ch występowało w oryginalnej pisowni.

Poprawna pisownia

chemia

Częste błędy

hemia

Przykłady:

Dostałam dziś z klasówki z chemii organicznej bardzo dobry.

Mój tata na co dzień zajmuje się chemią, a dokładniej metodami produkcji związków chemicznych na skalę przemysłową.

Chemia spożywcza w ostatnich latach cieszy się ogromną popularnością wśród dużych aglomeracji rolnych.

Na kosmetologii mamy bardzo dużo chemii.

Zobacz również - jak się pisze: