znak zapytania

Jak piszemy: bżmieć czy brzmieć

Brzmieć – czasownik, który stosuje się w kontekście słyszanego dźwięku bądź głosu. W innym znaczeniu określenie to może mieć postać słowną i oznacza treść wypowiedzianych słów – czyli ich brzmienie.

Poprawna pisownia

brzmieć

Częste błędy

bżmieć

Przykłady:

Jego głos brzmiał dość groźnie kiedy krzyczał zaciskając zęby i pokazując pięść.

Brzmienie instrumentów na koncercie podbudowały nasze serca.

Twoja historia nie brzmi najlepiej.

Użyła w zdaniu dwóch wyrazów o podobnym brzmieniu.

Zobacz również - jak się pisze: