znak zapytania

Jak piszemy: budżet czy budrzet

Budżet to plan wydatków planowany na przyszłość, możemy mówić o budżecie domowym bądź instytucjonalnym. Słowo budżet należy do wyrazów zapożyczonych i stanowi wyjątek, ponieważ po spółgłosce piszemy –ż.

Poprawna pisownia

budżet

Częste błędy

budrzet, budżed

Przykłady:

Planowany budżet na ten rok to dziesięć tysięcy złotych.

Przekroczyliśmy nasz budżet, musimy teraz żyć oszczędniej.

Musimy pilnować się zaplanowanego budżetu, nie możemy tak szastać na lewo i prawo pieniędzmi.

Nie mam w budżecie dodatkowych środków ba podwyżki dla pracowników.

Zobacz również - jak się pisze: