znak zapytania

Jak piszemy: brzęczeć czy bżęczeć

Czasownik brzęczeć to forma bezokolicznika, którą piszemy przez „rz” zgodnie z zasadą, że „rz” piszemy po spółgłoskach takich jak: b, p, d, t, g, k, ch, j oraz w. W omawianym przypadku przed „rz” występuje spółgłoska „b” (brzęczeć), co uzasadnia pisownię tego wyrazu.

Brzęczeć – czyli stukać, pukać, słyszeć jakieś jednostajne ciągłe lub poprzerywane dźwięki. Brzęczenie możemy najczęściej zaobserwować u owadów.

Poprawna pisownia

brzęczeć

Częste błędy

bżęczeć, brzenczeć, bżenczeć

Przykłady:

Pszczoła brzęczała bardzo głośno przy jego uszach.

Co tak brzęczy? Nie mogę się skupić na nauce.

Podczas remontu sąsiad używał wielokrotnie wiertarki, która ciągle brzęczała mi nad głową.

Pojechał do serwisu, bo coś brzęczało mu w samochodzie.

Zobacz również - jak się pisze: