znak zapytania

Jak piszemy: bieżący czy bieżoncy

Przymiotnik bieżący wywodzi się od czasownika bieżyć, czyli biegać. Zgodnie z pisownią wyrazów z „ż” piszemy je wtedy, kiedy wymienia się na g, dz, h, z, ź, s w innych formach danego wyrazu bądź w wyrazach pokrewnych. Bieżący to inaczej aktualny, trwający obecnie. Synonimem słowa bieżący jest np. aktualny, biegnący bądź teraźniejszy.

Poprawna pisownia

bieżący

Częste błędy

bierzący, bieżoncy, bierzoncy

Przykłady:

Bieżący nurt rzeki porwał leżące na brzegu gałęzie.

Bieżący ratting kredytowy był tak korzystny, że Paweł zdecydował się zaciągnąć pożyczkę na pięć lat.

Podaj wymiary projektantowi w przeliczeniu na metr bieżący.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w bieżącym roku było znacznie więcej urodzeń niż w poprzednim roku kalendarzowym.

Zobacz również - jak się pisze: