znak zapytania

Jak piszemy: bezsensowny czy bez sensowny

Przymiotnik bezsensowny pochodzi z połączenia dwóch wyrazów: przyimka „bez” oraz przymiotnika sensowny. Przymiotniki z przedrostkiem „bez” piszemy łącznie, oznaczają one cechę stałą, nie tworzy się ich dla określenia cechy sporadycznej.

Bezsensowny to przymiotnik określający działanie bądź czynność pozbawioną logicznego sensu, absurdalną bądź bezskuteczną.

Poprawna pisownia

bezsensowny

Częste błędy

bez sensowny, bessensowny

Przykłady:

To był bezsensowny wybór, mogliśmy jeszcze przez wiele lat jeździć starym samochodem zamiast wydawać pieniądze na nowy.

Ten wyjazd był bezsensowny, wszystko zwiedzaliśmy bowiem przez szybę autobusu.

Dwóch mężczyzn zaprezentowało bezsensowny pokaz sił przed kobietą, która była obiektem ich westchnień.

Zajazd jest piękny lecz dojazd do niego jest długi i bezsensowny.

Zobacz również - jak się pisze: