znak zapytania

Jak piszemy: bezdroże czy bezdrorze

Wyraz bezdroże jest zrostem dwóch słów przedrostka „bez” oraz rzeczownika „droga”. Korzystając ze znanej zasady pisowni, mówiącej, że „ż piszemy wtedy, gdy wymienia się na g w innych formach tego samego wyrazu możemy tym samym wyjaśnić pisownię tego wyrazu. Bezdroże piszemy zatem przez „ż” ponieważ wymienia się na „g” (bezdroże – bez drogi).

Bezdroże to miejsce, w którym nie ma dróg ani znaków wskazujących kierunek, w którym można zmierzać do celu.

Bezdroże to także podejmowanie działań w nieznanych obszarach, które mogą nieść ze sobą jakieś ryzyko bądź niebezpieczeństwo.

Poprawna pisownia

bezdroże

Częste błędy

bezdrorze, bez droże

Przykłady:

Podczas swojej wyprawy znalazł się na bezdrożu.

Oglądałam ostatnio w telewizji film kryminalny „Bezdroże”.

Stanął w swoim życiu na bezdrożu i nie wiedział co dalej począć.

U Magdy na wiosce znajdują się w okolicy same bezdroża i wertepy.

Zobacz również - jak się pisze: