znak zapytania

Jak piszemy: bądź czy bondź

Bądź jest po pierwsze spójnikiem współrzędnym dającym w zdaniu alternatywę wyboru: czy to, albo, lub; nie stawiamy przed nim przecinka, chyba, że został w zdaniu powtórzony. Niepoprawną formą w zdaniu jest zastosowanie zamiast drugiego „bądź” innego spólnika np. Będziemy grać w piłę bądź dużą grupą, albo małą. Bardzo znanym, lecz niepoprawnie stosowanym wyrażeniem jest : w każdym bądź razie (powstało ono ze skrzyżowania dwóch innych wyrażeń: w każdym razie i bądź co bądź). Warto zapamiętać, iż nie należy łączyć wyrazu bądź z zaimkami kończącymi się na -ktokolwiek, -cokolwiek, -gdziekolwiek (gdziekolwiek bądź, cokolwiek bądź, ktokolwiek bądź) – np. Cokolwiek bądź będzie miało miejsce.

Po drugie bądź jest partykułą występującą po zaimkach pytających, która nadaje im znaczenie nieokreśloności.

Poprawna pisownia

bądź

Częste błędy

bondź, bąć

Przykłady:

Amerykańscy żołnierze podczas defilady jechali bądź to konno, bądź pieszo.

Zmienił teraz swoje przyzwyczajenia i wyszedł wreszcie do ludzi, bowiem wcześniej przebywał tylko w domu bądź w szkole.

Możesz teraz odwiedzić naszą stronę internetową na swojej komórce bądź na komputerze.

Nauczycielka dała Maćkowi prosty wybór. Możesz poprawić swoje oceny bądź możesz być dalej zagrożony.

Zobacz również - jak się pisze: