znak zapytania

Jak piszemy: architektura czy arhitektura

Słowo architektura wywodzi się z łacińskiego architector – buduję oraz z greckiego archi – naczelny i tekton – budowniczy). Architektura to zbiór obiektów materialnych powstałych na skutek pracy człowieka. Wyróżniamy architekturę budynków, wnętrz, architekturę krajobrazu i inne. Do jej składowych możemy zaliczyć budynki użyteczności publicznej, ogrody, drogi, mosty.

Architektura zawsze piszemy z użyciem ch zgodnie z powszechnie panującą zasadą ortograficzną, że ch piszemy zawsze w wyrazach rodzimych a także w wyrazach zapożyczonych z innego języka, w których ch występuje w oryginalnej pisowni.

Poprawna pisownia

architektura

Częste błędy

arhitektura

Przykłady:

Podczas podróży turyści podziwiali piękno lokalnej architektury kościołów i zamków.

Ania postanowiła studiować w przyszłym roku architekturę.

Koloseum jest pięknym przykładem włoskiej architektury.

W Indiach możemy podziwiać piękną architekturę budynków takich jak Tadź Mahal.

Zobacz również - jak się pisze: