znak zapytania

Jak piszemy: architekt czy arhitekt

Architekt – to osoba zawodowo zajmująca się pracami projektowymi w budownictwie. W Polsce uczelnie wyższe po ukończeniu I stopnia studiów na Wydziale Architektury przyznają absolwentom tytuł inżyniera architekta, natomiast po ukończeniu II stopnia studiów absolwent uczelni otrzymuje tytuł magister inżynier architekt. Z prawnego punktu widzenia osoby te nie są jeszcze architektami, uzyskały one dyplom architekta. Profesjonalnym architektem jest osoba, która została wpisana do krajowej jednostki organizacyjnej Samorządu Zawodowego Architektów oraz , która zdobyła uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bądź tylko projektowania robót budowlanych.

Rzeczownik architekt stanowi właściwą formę zapisu.

Wyraz ten zawsze piszemy z użyciem ch zgodnie z regułą, która głosi, iż ch stosujemy w wyrazach obcych oraz w wyrazach rodzimych, w których występuje ono zgodnie z oryginalną wersją zapisu.

Poprawna pisownia

architekt

Częste błędy

arhitekt

Przykłady:

Siostra Piotra jest architektem i zajmuje się projektowaniem wnętrz.

Tata Ani jest architektem z uprawnieniami budowlanymi.

Znany polski architekt zaprojektował budynek nadmorskiego sanatorium.

W Urzędzie Gminny jest zatrudniony architekt, który pracuje tylko jeden dzień w tygodniu.

Zobacz również - jak się pisze: