znak zapytania

Jak piszemy: archeolog czy arheolog

Archeolog to osoba zawodowo zajmująca się znajdowaniem materialnych śladów i pozostałości głównie na terenie wykopalisk.

Pochodzenie słowa archeolog (gr. Archaios – dawny, lógos – nauka).

Poprawny zapis to archeolog.

Jest to rzeczownik rodzaju męskiego, który pochodzi od słowa archeologia. Wyraz ten piszemy zawsze przy użyciu ch zgodnie z jego oryginalną pisownią (greckie archaiologia – opowiadanie o starożytności).

Poprawna pisownia

archeolog

Częste błędy

arheolog

Przykłady:

Znany polski archeolog dokonał cudownego odkrycia, które sprawiło, że stał się sławny na całym świecie.

Odkrycie ruin rzymskiego miasta Pompeje przysypanego przez pył wulkanu zwanego Wezuwiuszem zawdzięczamy pracy archeologów.

Archeolodzy zajmują się na co dzień badaniem dawnych kultur.

Jeśli chcesz być archeologiem musisz mieć w sobie wiele pasji i chęci do ciągłego podróżowania po świecie.

Zobacz również - jak się pisze: