znak zapytania

Jak piszemy: archaizm czy arhaizm

Poprawnym zapisem jest archaizm z zastosowaniem „ch”.

Archaizmy bywają stosowane w utworach artystycznych w celu odtworzenia kolorytu minionych epok. Archaizmami stosowanymi przez pisarzy są: archaizmy leksykalne, znaczeniowe i składniowe. Błędem w archaizowaniu jest wprowadzenie cech, które nigdy nie istniały w języku epoki opisywanej w danym utworze np. stosowanie wyrazów, które są typowe dla Oświecenia w powieści o Polsce średniowiecznej.

Rzeczownik archaizm pochodzi z greki „archaios”, podobnie piszemy go w języku polskim z zastosowaniem „ch”.

Poprawna pisownia

archaizm

Częste błędy

arhaizm

Przykłady:

W tekstach literackich nadal można spotkać liczne archaizmy.

W jej wypowiedziach można usłyszeć przestarzałe archaizmy, których nie używa się już dziś.

Pisanie archaizmów okazało się dla uczniów bardzo trudnym zadaniem domowym.

Zobacz również - jak się pisze: