znak zapytania

Jak piszemy: ależ czy alerz

Ależ to partykuła, która może być zaprzeczeniem (Ależ skąd) lub życzeniem (Ależ mogłabyś to dla mnie zrobić). Zadaniem tej partykuły jest przede wszystkim wzmocnienie wypowiedzi.

Poprawna pisownia

ależ

Częste błędy

alerz, alesz

Przykłady:

Ależ on nie ma jeszcze uprawnień do wykonywania zawodu lekarza!

Ależ to ona nakłoniła mnie do ściągania na lekcji geografii.

Ależ skąd! To nie był mój pomysł, sama bym nigdy na to nie wpadła.

Ależ byłem głupi, że posłuchałem się jej rady.

Zobacz również - jak się pisze: