znak zapytania

Jak piszemy: aby czy a by

Spójnik podrzędny „aby” łączy zdania składowe w zdaniach złożonych, wskazuje na cel czynności, ma wiele synonimów takich jak: żeby, ażeby.

Wyraża stosunek:

  1. celowy np. Przyjechał do rodziny, aby przedstawić narzeczoną.
  2. skutkowy np. Zbyt twardo stąpał po ziemi, aby uwierzyć w nieprawdziwe plotki.
  3. dopełniający lub rozwijający treść zdania nadrzędnego (występuje zazwyczaj po czasownikach wyrażających chęć, obawę, polecenie, prośbę np. Pragnął, aby każdy mu ustępował.

Aby jest także partykułą wymienną z byle np. Jakoś się pracuje, aby do rana.

Występuje po czasownikach ruchu i może być po nich opuszczony np. przyjść, pojechać np. Przyszedłem, aby Cię odwiedzić. obok Przyszedłem Cię odwiedzić.

Poprawna pisownia

aby

Częste błędy

a by

Przykłady:

Trzeba wiele lat studiować medycynę, aby zostać lekarzem.

Aby zdobyć mistrzostwa świata trzeba najpierw przejść eliminacje.

Uczę się pilnie, aby w przyszłości dostać się na wymarzone studia.

Muszę dokładnie wymierzyć mieszkanie, aby zamówić materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu.

Zobacz również - jak się pisze: